Fitrah seksual (part1)

“Bagaimana seorang dengan sifat bawaannya mengenal dirinya, sehingga dapat bersikap sejatinya dirinya, Lelaki dengan sikap kelaki-lakiannya dan keayahannya, sedangkan yang Perempuan dengan sikap keperempuanannya dan kebundaannya.”

Bangga mengenalkan kembali jati diri anak-anak kita pada kodratnya…

Ah saya sejatinya bersyukur diberi anak laki-laki dan Perempuan, sebagai orang tua saya diberi kesempatan untuk mengenal sifat alami mereka, Zhafran yang diberi kecenderungan melindungi, dan Zahra diberi kecenderungan berlindung apabila mereka berada pada kondisi lingkungan yang baru.. Bagi saya ini fitrah dari Allah, yang diberikannya sesuai jenisnya…

Selalu ingin kami kuatkan peran ini, suamiku dengan kelaki-lakiannya senantiasa memberikan Contoh bagaimana menjadi lelaki, begitupun saya sebagai ibu, menguatkan peran Perempuan yang dilihat, dirasakan oleh adek Zahra.

Bagi kami kemudahan pembedaan jenis kelamin ini sungguh kebaikan terindah… Menjadikan mereka sudah paham dengan sendirinya, siapa yang memakai jilbab dan siapa yang memakai peci..

Semoga selalu Allah mudahkan

Other post you may interest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *